Natisni

Zdravju in okolju prijazna


Skrb za zdravje ljudi in za čisto okolje ima danes vse večji pomen. Sodobni trendi težijo ne le k zmanjševanju rabe energije in s tem k manjšanju obremenitve okolja, temveč pogojujejo tudi uporabo materialov in izbiro tehnologij, ki upoštevajo racionalnejše, človeku in okolju prijazne ter ekonomsko smotrne rešitve.

Z oznako »okolju prijazen material« se označujejo izdelki, ki se odlikujejo po tem, da v svojem ciklusu od proizvodnje do odstranitve v čim manjši meri obremenijo okolje in človeka. Takšne standarde v celoti izpolnjuje tudi kamena volna. 

Osnovni surovini pri proizvodnji kamene volne sta kamnini diabaz in amfibolit. Kamena volna je torej povsem naraven material, ki dokazano nima nikakršnih škodljivih posledic za zdravje ljudi. Vgradnja izdelkov iz kamene volne omogoča zdravo in prijetno bivanje, saj njene lastnosti izboljšujejo mikroklimo v prostoru ter hkrati zagotavljajo odlično toplotno, zvočno in protipožarno izolacijo. Živimo v času, ko se pojavljajo vedno novi alergijski spodbujevalci, ki pri ljudeh povzročajo alergijske reakcije dihal, kože, oči. Testi so pokazali, da kamena volna ne povzroča alergijskih reakcij pri ljudeh, ki so z njo bodisi v neposrednem ali posrednem kontaktu.
 
Uporaba kamene volne kot izolacijskega materiala prispeva k varovanju omejenih virov energije ter k zmanjševanju onesnaževanja zraka in emisij CO2, saj je z njeno uporabo mogoče prihraniti bistveno več energije, kot je je uporabljene pri sami proizvodnji. Varstvo okolja se kaže tudi v zaprtem ekološkem krogu, saj je odvečno kameno volno možno reciklirati in ponovno uporabiti v proizvodnem procesu.
Zdravju in okolju prijazna